Jałowiec

Jałowiec (niemiecka nazwa wsi Wingendorf) przez większą część swych dziejów związany był z Łużycami, choć leżał po śląskiej stronie Kwisy. Najstarsza wzmianka o wsi (w dokumencie występuje "Conradsdorf" - najstarsza nazwa Jałowca) znajduje się w liście lennym wydanym przez księżną jaworsko-świdnicką Agnieszkę w 1387 roku.

Pierwszym, potwierdzonym żródłowo właścicielem Jałowca był Hartung von Klux znany z tego, że na soborze w Konstancji występował przeciwko reformatorowi religijnemu. W 1642 roku Krzysztof von Nostitz sprzedał wieś swojej szwagierce Sabinie, która w 1667 roku przeniosła prawo własności do Jałowca na Guntera von Salza z Zaręby. W posiadaniu von Salzów wieś pozostawała do 1771 roku Później przechodziła z rąk do rąk aż do 1817 roku, gdy nabył ją Konrad K. Lachmann z Olszyny.

Pałac w Jałowcu Herb na pałacu w Jałowcu
Mauzoleum w Jałowcu
Mauzoleum w Jałowcu Ruiny kościoła w Jałowcu
Fabryka tektury w Jałowcu

do góry